obliczenie
Dodane przez Arkaszka dnia Luty 18 2014 21:39:34
Pisałem o hipotetycznej substancji zwanej ciałem doskonale czarnym którego wsp. absorbcji i emisji wynosi 1. W rzeczywistości te wsp. są różne, w dodatku szkło nie jest w 100% przepuszczalne dla podczerwieni, więc wyniki są nieco inne. Podam przykładowe obliczenia emisji kolektora. Najważniejszy wzór to:

P=(T/64.5)^4

Jeżeli kalkulator nie może podnosić do czwartej potęgi można to przekształcić tak:

P=((T/64.5)^2)^2, czyli dzielimy temperaturę w Kelwinach przez 64.5 i dwa razy podnosimy do kwadratu.

Po przekształceniu temperatura jaką uzyska ciało doskonale czarne gdy emituje daną moc oblicza się tak:

T=(P^(1/4))*64.5
Zapis ^(1/4) oznacza pierwiastek czwartego stopnia i powinien być zrozumiały dla większości dobrych kalkulatorów.
W praktyce wygląda to tak: przypuśćmy, że mamy kolektor próżniowy ktory nie ma żadnych strat ciepła, a szkło przepuszcza 100% światła widzialnego i podczerwieni. Dla uproszczenia przyjmę, że kolektor absorbuje i emituje cała powierzchnią a wsp. absorpcji wynosi 0.9. Jeżeli na ten kolektor pada 800W/m2 to absorber pochłonie 720W/m2. Ponieważ temperatura równowagi jest osiągana wtedy, gdy emisja jest równa absorpcji to bez odbioru ciepła kolektor o wsp. emisji równym 0.9 rozgrzeje się do max:
720/0.9=800 W/m2

T=(800^(1/4))*64.5=343K czyli 70 stopni.

Jeżeli jednak kolektor będzie miał powlokę selektywną ze wsp emisji 0.1 to temperatura rówowagi wyniesie:

720/0.1=7200

T=(7200^(1/4))*64.5=594K czyli 321 stopni!
Do takiej temperatury może się rozgrzać taki idealny kolektor gdy nie odbiera się z niego ciepła. W/w obliczenia mają bardzo praktyczne znaczenie przy budowie i eksploatacji kolektorów. Przpuśćmy, że odbieramy z nich ciepło tak, że osiągnęły one 60 stopni. Moc promieniowaia podczerwonego emitowanego przez kolektor wyniesie:
P=((273+60)/64.5)^4 = 710 W/m2
Absorber o wsp. emisji 0.9 wypromieniowuje:
710 * 0.9 = 639 W/m2
Ponieważ 1 m2 kolektora absorbuje 720 W to z kolektora jest odbierane:
720-639=81W/m2
W przypadku kolektora z absorberem selektywnym mamy odpowiednio:
710 * 0.1 = 71W/m2

720 - 71 = 649W/m2
Czyli 8x więcej niż poprzednio! Ale gdyby ciepło było odbierane w temp. 40 stopni sprawa miałaby się znacznie lepiej:
P=((273+40)/64.5)^4=555 W/m2
Dla 0.9 straty z emisji podczerwieni wynoszą:
555 * 0.9 = 500 W/m2
Czyli odbieramy moc:
720 - 500 = 220 W/m2
Dla kolektora z absorberem selektywnym 0.1:
555 * 0.1 = 56 W/m2
720 - 56 = 664 W/m2
Czyli będzie on tylko 3x bardziej wydajny od bardzo słabego kolektora ze wsp. emisji 0.9. Te obliczenia wyraźnie pokazują, że im gorszy kolektor tym bardziej należy unikać pracy w wysokiej temperaturze! Wszystko fajnie, jak mówił Shrek, instalacje hydrauliczna Warszawa ale:
Prawo Stefana-Boltzmanna wygląda tak:
Φ=σT^4 po przekształceniu (nie wiem czy ułatwiającym obliczenia???) mamy:
(T/64,8)^4
Tak policzył mi kalkulator łindowsowy. Jednak to jest drobiazg.

Jeżeli jednak liczysz emisję absorbera to musisz uwzględnić to iż może on emitować z DWÓCH stron. Emisja każdej ze stron będzie pewnie inna, bo różne mogą być pokrycia powierzchni absorbera.
Emisja spodniej strony "idzie w izolację".